Tomáš Maretta

Partner

Tomáš Maretta je riadiacim partnerom v advokátskej kancelárii Čechová & Partners. V priebehu svojho viac ako dvadsaťročného pôsobenia vo firme participoval na veľkom množstve transakcií, pričom významnú rolu zohral pri poradenstve v oblasti súťažného práva a kontroly koncentrácií.

Tomáš úspešne asistoval mnohým medzinárodným a domácim podnikom pôsobiacim v oblasti farmaceutického, chemického, automobilového a strojárskeho priemyslu, ako aj v oblasti bankovníctva a private equity, pri lokálnych schváleniach fúzií. Taktiež poskytoval klientom komplexné právne služby vo veciach kartelových dohôd, vertikálnych praktík, otázok týkajúcich sa  možného zneužitia dominantného postavenia a pri zastupovaní klientov v konaniach pred Protimonopolným úradom SR a súdmi. Klientom poskytoval aj právne poradenstvo ohľadom rôznych aspektov uplatňovania nárokov na náhradu škody podľa slovenského právneho poriadku. Počas svojej praxe získal tiež rozsiahle skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií a obchodného práva. Tomáš zároveň poskytoval komplexné právne poradenstvo niekoľkým nadnárodným klientom FMCG v rôznych právnych oblastiach.

Medzinárodné uznania odbornosti:

Rovnako ako v ostatných rokoch, aj v roku 2020 bol Tomáš označený periodikom Global Competition Review za jedného z elitných odborníkov na súťažné právo na Slovensku.

V publikácii Chambers Europe 2021 získal Tomáš najvyššie možné hodnotenie individuálnych právnikov v oblasti Súťažného práva (Band 1).  Pod Tomášovým vedením získal tím, ktorý sa u nás venuje súťažnému právu, najvyššie hodnotenie (Band 1) v danej oblasti. Legal 500 Tomáša odporúča v oblasti Obchodného práva, práva obchodných spoločností a M&A.

Jeden z top advokátov na trhu, špecializujúcich sa na protimonopolné schválenia fúzií a akvizícií.  Klient pre Chambers Europe.

„Je veľmi pracovitý, rýchle reaguje, je praktický …“  Klient pre Chambers and Partners.

„Je veľmi šikovný, komunikatívny a spolupracujúci.“  Klient pre Chambers and Partners.

Jazyky: slovenský, anglický

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 1999)