Poskytujeme pro bono právnu pomoc

Spoločenskú zodpovednosť firiem považujeme v dnešnej dobe za mimoriadne dôležitú. Snažíme sa využiť naše znalosti a skúsenosti v práci pro bono, ktorej sa v našej kancelárii Čechová & Partners dlhodobo venujeme. Pro bono poradenstvo poskytujeme predovšetkým pre tretí sektor. Podieľali sme sa na dobročinných podujatiach, ktorých výťažok sa v minulosti použil na projekty Ligy proti rakovine, revitalizáciu divadla Malá scéna v Bratislave, podporu resocializačnej komunity Antona Srholca Resoty a ďalšie aktivity.

Nadácia Spolu s odvahou

Nadácia Spolu s odvahou

Sme dlhoročným podporovateľom Nadácie Spolu s odvahou, ktorá je členom nadácie Bátor Tábor, a ktorá bola založená v roku 2001. Jej cieľom je prostredníctvom rekreačných programov poskytovať pomoc deťom, ktoré trpia rakovinou, cukrovkou, chronickým zápalom kĺbov a hemofíliou, ako aj ich rodinám. Hlavnou snahou nadácie je vrátiť im detstvo, ktoré v dôsledku boja s ťažkým ochorením stratili. Poskytuje im pocit úspechu, upevňuje ich sebavedomie a cez pozitívne pocity a zážitky im pomáha získať silu bojovať a zvyšuje ich vieru v uzdravenie. Katarína Čechová je členkou správnej rady Nadácie Spolu s odvahou.

Viac informácií
Nadácia Zastavme korupciu

Nadácia Zastavme korupciu

Čechová & Partners poskytuje odbornú podporu Nadácii Zastavme korupciu, ktorej cieľom je obmedziť korupciu a jej nepriaznivé dôsledky na kvalitu života a podnikateľského prostredia. Dôležitou súčasťou ich práce je pomoc oznamovateľom korupcie.

Viac informácií
Bystriny

Bystriny

Čechová & Partners spolupracuje so združením Bystriny pre potrebu vrátiť do slovenskej spoločnosti viac dôvery v inštitúcie aj samých seba. Občianske združenie podporuje inšpiratívne projekty, poskytuje im nástroje pre rozvoj a napredovanie. Cieľom je, aby boli jednotlivé iniciatívy efektívnejšie, aktívni ľudia sa viac prepájali a stali sa spolu silnejšími. Okrem samotnej platformy Bystriny združenie organizuje aj odovzdávanie ocenenia Biela vrana, ktoré v roku 2019 prevzali od Aliancie Fair-play a Via Iuris.

Viac informácií
Živica

Živica

Čechová & Partners spolupracuje s občianskym združením Živica, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj oblastí týkajúcich sa životného prostredia a vzdelávania.
Živica aktívne usiluje o dosiahnutie udržateľných riešení a pozitívnych zmien v našom okolí.

V Čechová & Partners radi poskytujeme naše odborné znalosti a skúsenosti tým, ktorí majú pozitívny vplyv na našu komunitu.

Viac informácií
Linking Help

Linking Help

Čechová & Partners spolupracovala s UA.SUPPORT pri poskytovaní pro bono právnej pomoci. UA.SUPPORT poskytovala bezplatné právne služby utečencom z Ukrajiny.

Zaviazali sme sa podporiť ich poslanie tým, že sme prispeli našimi právnymi službami pro bono. Do budúcnosti bude táto iniciatíva udržiavaná prostredníctvom organizácie Linking Help.

Viac informácií