Právne informácie

Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 249 129, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 90271/B. IČ DPH: SK2023812670.

ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. je oprávnená poskytovať právne služby a je zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK) so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava a právne služby poskytuje v zmysle predpisov dostupných na internetovej stránke www.sak.sk.