Už 34 rokov na slovenskom a medzinárodnom trhu

Náš príbeh

Sme nezávislá slovenská advokátska kancelária s 34-ročnou históriou. Od nášho založenia v roku 1990 poskytujeme klientom riešenia právnych otázok v oblasti slovenského aj európskeho práva a počas týchto rokov sme nadobudli bohaté znalosti slovenského trhu. Hovorí za nás naša práca, spokojnosť našich klientov, ako aj každoročné umiestnenie na popredných miestach v medzinárodných aj slovenských hodnotiacich rebríčkoch.

Orientujeme sa predovšetkým na korporátnu klientelu. Naši klienti sú zahraničné, často nadnárodné spoločnosti, resp. ich dcérske spoločnosti, významné medzinárodné advokátske kancelárie, ako aj lokálne spoločnosti. Sme radi, že mnohí klienti nás oslovujú ohľadom pravidelnej spolupráce už mnoho rokov. S niektorými klientmi spolupracujeme takmer každodenne. S inými zas spolupracujeme na projektoch – či už jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich.

Všetci advokáti pôsobiaci v našej kancelárii sú členmi Slovenskej advokátskej komory. Naši právnici sú medzinárodnými rankingovými inštitúciami opakovane vysoko hodnotení ako vedúci odborníci vo svojej právnej oblasti. Viacerí z nich sa tešia nielen uznaniu doma i v zahraničí, ale zastávajú i významné funkcie v stavovských a profesijných organizáciách.

„Čechová & Partners je jedným z kľúčových hráčov na slovenskom trhu právnych služieb. Sú veľmi ochotní a majú veľmi dobré znalosti.“  Vyjadrenie klienta pre IFLR1000.

„Sú skutočne dobrí vo vysvetľovaní slovenského práva zahraničným klientom. Sú vnímaví, orientovaní na riešenie problémov a veľmi efektívni. Taktiež dokážu s ľahkosťou riešiť multi-jurisdikčné prípady.“  Klient pre Chambers Europe.

Naše hodnoty

Profesionalita

Klientov vnímame predovšetkým ako našich partnerov, s ktorými spoločne tvoríme nové projekty alebo riešime úskalia, ktoré im život priniesol; pomáhame im pozdvihnúť ich podnikanie. Spolu tvoríme jeden tím. Pri spoločnom hľadaní najlepšieho riešenia si vzájomne vymieňame poznatky, nápady, know-how a rôzne pohľady na tú istú problematiku. Vieme vytvoriť komplexný právny tím zložený z odborníkov na rôzne oblasti práva, vďaka čomu dokážeme poskytnúť klientovi komplexné poradenstvo v rôznych druhoch agendy.

Flexibilita

Žijeme v rýchlej dobe, ktorá každého z nás zahŕňa množstvom nových informácií, ale aj neustále sa zvyšujúcich nárokov. Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je čas drahý, preto sa snažíme pracovať čo najefektívnejšie. Vieme, že na to, aby sme patrili medzi najlepších, už iba dobrá znalosť práva nestačí. Popri všeobecných očakávaniach kvalitne odvedenej práce má každý klient vlastné požiadavky na štýl spolupráce. Našou snahou je tieto čo najskôr spoznať a prispôsobiť sa im.

Integrita

Ctíme si dôveru, ktorú do nás klient vložil. Pracujeme v súlade so zásadami slušnosti a čestnosti, ktoré vo vzťahu medzi našou kanceláriou a klientom kladieme na prvé miesto. V súlade s vyznávaním týchto hodnôt presadzujeme a aplikujeme zásady boja proti korupcii, dodržiavame a uplatňujeme zásady vnútornej compliance a vedieme k takémuto postoju všetkých našich spolupracovníkov.