Marek Holka

Partner

Marek Holka je partnerom v našej advokátskej kancelárii s vyše desaťročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva. Zaoberá sa predovšetkým právom hospodárskej súťaže, farmaceutickým právom a distribúciou.

V oblasti súťažného práva Marek radil pri viacerých úspešných oznámeniach koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky. Zúčastnil sa tiež na poskytovaní právneho poradenstva viacerým nadnárodným spoločnostiam vo vyšetrovaniach a konaniach v oblasti kartelových dohôd, vrátane asistencie na mieste pri inšpekciách, a pravidelne radí klientom v oblasti dodržiavania práva hospodárskej súťaže, vrátane analýz zmlúv a distribučných modelov, interných súťažných auditov a školení v oblasti súťažného práva.

Vo farmaceutickom priemysle Marek radil viacerým nadnárodným farmaceutickým spoločnostiam pri reštrukturalizácii ich distribučných modelov v Slovenskej republike a asistoval klientom pri vstupe na trh viacerých vysoko inovatívnych liekov, vrátane vyjednávania a implementácie zmlúv o podmienkach úhrady. Pravidelne asistuje klientom v konaniach týkajúcich sa kategorizácie a cenotvorby liekov, pri reklamných a vzdelávacích aktivitách, a v širokom spektre iných otázok v oblasti farmaceutickej regulácie a compliance, vrátane biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní, ako aj pri súvisiacej zmluvnej agende.

Marek je členom AIJA – medzinárodnej asociácie mladých právnikov, kde od roku 2021 pôsobí ako národný zástupca pre Slovensko.

Prispel s kapitolou o súťažnom práve EÚ do učebnice európskeho a medzinárodného obchodného práva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave a pravidelne publikuje vo svojich oblastiach praxe.

Medzinárodné uznania odbornosti:

Legal 500 odporúča Marka Holku ako „Next Generation Partner“ pre oblasť Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A.

Jazykové znalosti aktívne: slovenský, anglický, francúzsky, ruský jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2011)