Pracovné právo

Na agendu pracovného práva sa v Čechová & Partners zameriavame dlhodobo a náš tím pre pracovné právo je jedným z najsilnejších na slovenskom trhu. V tejto oblasti poskytujeme komplexné právne služby – pomáhame o.i. s nastavením komplexných pracovných procesov a pravidiel, vypracúvame vzorovú pracovnoprávnu dokumentáciu, interné smernice, pravidlá a iné pracovnoprávne dokumenty, radíme ohľadom otázok ukončenia pracovného pomeru vrátane hromadného prepúšťania, pracovného času, zmien, zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch, pomáhame s kolektívnym vyjednávaním, radíme v oblasti vzťahov pred vznikom pracovného pomeru a zákazu diskriminácie, ochrany osobných údajov zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnaneckých výhod a benefitov.

Naša prax v oblasti pracovného práva je tiež veľmi vysoko hodnotená a odporúčaná v medzinárodných právnych rankingoch Legal 500 a Chambers and Partners.

„Kancelária Čechová & Partners má rozsiahle informácie, je veľmi flexibilná a ľahko zastihnuteľná.“ Vyjadrenie klienta pre Chambers Europe.

„Čechová & Partners poskytuje ,pragmatické rady‘ klientom ako Lenovo, Merck & Co, a LEDVANCE.“  Legal 500.

Referencie

Lenovo

Právna asistencia vo všetkých oblastiach vrátane dokumentácie, ukončenia pracovného pomeru, sporov, ochrany osobných údajov, zamestnaneckej rady, ako aj v procese reštrukturalizácie pracovnej sily v regionálnom centre zdieľaných služieb nadnárodnej IT spoločnosti, vrátane všetkých formálnych postupov voči zamestnancom a príslušným orgánom.

Merck Sharp & Dohme

Komplexné právne poradenstvo významnej farmaceutickej spoločnosti pri prepracovaní pracovných postupov a pracovnoprávnej dokumentácie, ako aj pri TUPE transferoch zamestnancov. Poradenstvo v každodenných zamestnaneckých záležitostiach, disciplinárnych prípadoch a pri ukončení pracovného pomeru. Poradenstvo pri prijímaní zmien v právnej regulácii.

Nadnárodná Big Tech spoločnosť

Poskytujeme takmer na každodennej báze pracovnoprávne poradenstvo tomuto klientovi ohľadom záležitostí slovenských dcérskych spoločností, vrátane nastavenia a implementácie zložitých pracovných procesov, pravidiel a projektov, prípravy vzorovej dokumentácie, pomoci s pracovnoprávnou sporovou agendou a podpory s každodennou bežnou HR agendou. Pomáhame tak s pracovnými záležitosťami ohľadom „white collar“ ako aj „blue collar“ pracovníkov.

LEDVANCE

Čechová & Partners poskytuje poradenstvo slovenskej dcérskej spoločnosti svetového lídra v oblasti inovatívnych osvetľovacích riešení, ako aj osvetlenia ovládaného pomocou inteligentných zariadení, týkajúce sa vzorovej pracovnoprávnej dokumentácie, vytvorenia štruktúry organizačnej schémy, každodenných otázok súvisiacich s riadením ľudských zdrojov a ďalších pracovnoprávnych záležitostí.

bauMax (bx Alpha AG), rakúsky maloobchodný reťazec pre domácich majstrov

Čechová & Partners poskytovala poradenstvo v súvislosti s komplexným transferom zamestnancov na nového prevádzkovateľa siete predajní, súvisiacimi rokovaniami a dokumentáciou.

Crown Holdings (CROWN Bevcan Slovakia)

Právne poradenstvo pre globálneho výrobcu kovových plechoviek na nápoje a potraviny patriaceho do Fortune 500 v oblasti reštrukturalizácie jednej z lokálnych prevádzok. Poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovného práva v rôznych otázkach, vrátane kolektívneho vyjednávania, plánovania práce na zmeny a iných úprav pracovného času, disciplinárnych konaní, ukončovania pracovných pomerov, pracovnoprávnych sporov, štandardnej dokumentácie, interných smerníc a ochrany osobných údajov.

Bausch Health

Právne poradenstvo pre slovenskú dcérsku spoločnosť tejto nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti ohľadom rôznych záležitostí pracovného práva.