Guide to Minimum Terms of Employment of Posted Workers

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca do inej krajiny EÚ v rámci poskytovania služieb (vrátane vyslania v rámci skupiny), na vyslaného zamestnanca sa vzťahujú určité podmienky a zásady zamestnávania, ktoré musia byť ako povinné minimum dodržané. 
 
Spolu s kolegami z iných krajín sa Lenka Šubeníková a Lucia Jeremiašová podieľali na tvorbe sprievodcu o týchto minimálnych podmienkach v 25 európskych krajinách. Túto publikáciu si môžete prečítať, ak kliknete na odkaz SEM.
 
Náš príspevok odráža stav do 29. júla 2020. Od 30. júla sa podmienky a zásady zamestnávania zamestnancov vyslaných na Slovensko mierne menia. O týchto zmenách si môžete prečítať v našom príspevku z novembra 2019 v sekcii Právne novinky.