European Employment Law Update – Flexibility and Teleworking

Počas pandémie sa rovnako, ako takmer vo všetkých ostatných krajinách, práca z domu stala štandardným spôsobom práce. Mnoho personalistov a biznis konzultantov očakáva, že v post-pandemickej ére sa požiadavky na flexibilitu v práci ešte zvýšia a táto bude dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Ktoré z modelov sú dostupné na Slovensku a v iných európskych krajinách?

V spolupráci s World Services Group sa naše kolegyne, Lenka Šubeníková a Juliána Turčeková spolupodieľali na vydaní brožúry „European Employment Law Update – Flexibility and Teleworking“, ktorá zachytáva právnu úpravu témy v oblasti pracovného práva, kde v uplynulom roku prišlo k výrazným úpravám čo sa týka flexibility a „práce z domu“.

Túto odpoveď môžete nájsť v brožúre, ktorú si môžete prečítať TU.