Guide To Minimum Terms Of Employment For Posted Workers 2021

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca do inej krajiny EÚ v rámci poskytovania služieb (vrátane vyslania v rámci skupiny), na daného zamestnanca sa vzťahujú isté podmienky a zásady, ktoré musia byť ako povinné minimum dodržané.

Príspevkom za Slovensko sme sa opätovne podieľali na tvorbe sprievodcu o týchto minimálnych podmienkach v európskych krajinách.

Túto publikáciu si môžete prečítať, ak kliknete na odkaz SEM.