Duševné vlastníctvo

Naši advokáti poskytujú poradenstvo vo viacerých oblastiach práv duševného vlastníctva, najmä v otázkach ochranných známok, riešenia vzťahov medzi konfliktnými ochrannými známkami, riešenia konfliktov medzi ochrannými známkami a inými právami duševného vlastníctva a súvisiacej sporovej agendy. Advokáti našej kancelárie tiež majú bohaté skúsenosti v otázkach internetových domén a v oblasti autorského práva, vrátane práv k softvéru.

Referencie

Karlovarské minerální vody (Mattoni 1873)

Čechová & Partners poskytovala klientovi, najväčšiemu výrobcovi minerálnych a pramenitých vôd v Českej republike, právne služby pri ochrane záujmov spoločnosti vyplývajúcich z jej ochranných známok (najmä podanie námietok a pripomienok k prihláške ochrannej známky konkurenčnej spoločnosti), ako aj pri ochrane záujmov spoločnosti ohrozených porušením príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na balenie a označovanie prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balenej pitnej vody konkurenčnými spoločnosťami (vrátane podnetov na príslušné orgány dozoru).

FKP „Sojuzplodoimport“

Čechová & Partners úspešne zastupovala ruskú štátnu spoločnosť ako majiteľa ochranných známok v súdnom spore týkajúcom sa určenia majiteľstva niekoľkých medzinárodných ochranných známok, iniciovanom zo strany Spirits International B.V.

Nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Čechová & Partners zastupovala klienta, nadnárodnú farmaceutickú spoločnosť so sídlom v Írsku, pri rokovaniach o mimosúdnom vyrovnaní vo veci doménových mien.

Americká softvérová spoločnosť

Čechová & Partners poskytovala klientovi poradenstvo pri prevode ochranných známok registrovaných slovenskými a európskymi úradmi.

Svetový výrobca a distribútor značkového športového vybavenia a oblečenia

Čechová & Partners poskytovala poradenstvo klientovi, svetovému výrobcovi a distribútorovi značkového športového vybavenia a oblečenia, pri vyjednávaní mimosúdneho urovnania v spore o ochrannú známku Spoločenstva.