Legal 500: Čechová & Partners opäť s vynikajúcimi hodnoteniami pre rok 2021

Naša advokátska kancelária, advokáti a advokátky boli opäť zaradení do najvyššej kategórie „Tier 1“ v rámci oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií v medzinárodnom rankingu Legal 500, ako jediná slovenská nezávislá kancelária.

S potešením môžeme povedať, že aj v ďalších hodnotených oblastiach sme získali výborné hodnotenie. V kategórii „Tier 2“ sme sa umiestnili v oblastiach bankovníctva, financií a kapitálových trhov; pracovného práva; riešenia sporov a nehnuteľností a stavebníctva.

Do zoznamu „popredných právnikov“ boli aj v tomto roku zaradení naši advokáti a advokátky – Katarína Čechová v rámci kategórie nehnuteľností a stavebníctva, Simona Haláková v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov a Tomáš Rybár v oblasti pracovného práva. Lenka Šubeníková je odporúčaná ako „New Generation Partner“ v dvoch oblastiach – pracovné právo, ako aj nehnuteľnosti a stavebníctvo. Je tiež odporúčaná pre oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií. Katarína Čechová je naďalej členkou „Siene slávy“ Legal 500  pre oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií a je tiež odporúčaná v oblasti riešenia sporov.

Z hodnotení si tiež ceníme, že aj Michaela Jurková je odporúčaná pre oblasť bankovníctvo, financie a kapitálové trhy. Juliána Turčeková je novo odporúčaná pre oblasť riešenia sporov.

Klienti o nás napísali aj toto:

„Vždy veľmi silná pozícia a profesionálna reakcia, vždy veľmi osobný a oddaný prístup. Odpoveď tímu z Čechová & Partners vzbudzuje v klientovi dôveru.“

„Rýchle a kvalitné poradenstvo. Ľahká komunikácia a rýchle reakcie z ich strany“

„Vynikajúca zodpovednosť pri riešení predmetnej veci/prípadu. Inými slovami, vynikajúci manažment veci.“

„Oceňujem možnosť nadviazať úzke vzťahy s istými advokátmi. Skutočnosť, že sme sa navzájom celkom dobre spoznali, nám veľmi pomohla pri riešení náročných situácií.“

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

https://www.legal500.com/c/slovakia/

O Legal 500

Legal 500 už 34 rokov analyzuje schopnosti právnických firiem vo viac ako 150 jurisdikciách. Má komplexný program rešerše a prieskumu trhu, ktorý je revidovaný a aktualizovaný každý rok. Rebríčky sú založené na sérii kritérií, na základe ktorých sú vyzdvihované tímy v tých oblastiach práva, v ktorých poskytujú najšpičkovejšie a najinovatívnejšie právne poradenstvo. Prieskum je založený na spätnej väzbe od 300 000 klientov po celom svete, prihláškach do prieskumu od advokátskych kancelárií a rozhovoroch s poprednými advokátmi pôsobiacimi v súkromnej praxi. Prieskum vykonáva tím pracovníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti na právnom trhu.