COVID19
Otázky a opatrenia v pracovnoprávnych vzťahoch

V súvislosti s rozšírením vírusu COVID-19 vláda Slovenskej republiky vyhlásila stav mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 12. marca 2020.

Následne bolo prijatých niekoľko ochranných opatrení, ktoré sa denne aktualizujú a rozširujú.

Túto mimoriadnu situáciu musia riešiť všetci zamestnávatelia na Slovensku. Na tomto linku môžete nájsť odpovede na niekoľko otázok týkajúcich sa tejto témy.