Chambers Europe 2023: Čechová & Partners je opäť vysoko hodnotená v rebríčku advokátskych kancelárií

S hrdosťou zdieľame, že Čechová & Partners opäť obhájila svoje hodnotenia z minulých rokov v medzinárodnom hodnotení advokátskych kancelárií Chambers Europe.

Gratulujeme všetkým našim hodnoteným partnerom, Kataríne Čechovej, Lenke Šubeníkovej, Tomášovi Marettovi a Tomášovi Rybárovi.

V oblasti Súťažného práva sme sa opäť umiestnili na 1. priečke, pričom aj náš partner Tomáš Maretta bol zaradený do top kategórie (Band 1) v tejto oblasti.

Tomáš a kategória Súťažného práva sú v Chambers vysoko rankovaní už 17 rokov.

Jeden z klientov uvádza: „He is one of the best lawyers in competition law.“

Výsledné hodnotenia Chambers Europe 2023:

Súťažné právo – Band 1

Konkurzy a reštrukturalizácie – Band 2

Pracovné právo – Band 2

Bankovníctvo a financie – Band 3

Obchodné právo / Fúzie a akvizície – Band 3

Riešenie sporov – Band 3

Nehnuteľnosti – Band 4

Naši partneri boli vysoko hodnotení aj v ďalších kategóriách. Katarína Čechová bola opäť zaradená medzi výnimočných právnikov (Eminent Practicioner) v oblasti Obchodné právo/Fúzie a akvizície a vysoko hodnotená bola aj v oblasti Reštrukturalizácie/Insolvencie. V oblasti Pracovné právo je vysoko hodnotený Tomáš Rybár. V oblasti Obchodné právo/Fúzie a akvizície je odporúčaná Lenka Šubeníková.

V porovnaní s predošlým rokom sme získali úplne identické hodnotenia.

Katarína Čechová – Obchodné právo / Fúzie a akvizície – Emitent Practitioners

Katarína Čechová – Riešenie sporov – Band 3

Katarína Čechová – Konkurzy a reštrukturalizácie – Band 2

Lenka Šubeníková – Obchodné právo / Fúzie a akvizície – Band 4

Tomáš Maretta – Hospodárska súťaž – Band 1

Tomáš Rybár – Pracovné právo – Band 2