Čechová & Partners získala opäť výborné hodnotenia v Legal 500 pre rok 2020

Čechová & Partners patrí opäť medzi advokátske kategórie zaradené do najvyššej kategórie „Tier 1“. Toto top umiestnenie sme získali v rámci oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií v medzinárodnom rankingu Legal 500.

Aj v ďalších hodnotených oblastiach sme získali vynikajúce hodnotenia, čo zároveň znamená, že sme obhájili všetky minuloročné pozície. V kategórii „Tier 2“ sme sa umiestnili v oblastiach bankovníctvo, financie a kapitálové trhy, nehnuteľnosti a stavebníctvo, pracovné právo, ako aj riešenie sporov.

Medzinárodný ranking Legal 500 tiež ocenil naše advokátky a advokátov. Do elitného zoznamu „vedúcich právnikov“ boli tento rok zaradení Katarína Čechová v rámci obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, ako aj v kategórii nehnuteľností a stavebníctva,  Simona Haláková v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových  trhov a Tomáš Rybár v oblasti pracovného práva. Tomáš Rybár je naďalej odporúčaný aj pre oblasť nehnuteľností a stavebníctva. Lenka Šubeníková je  odporúčaná ako  „New Generation Partner“ v dvoch oblastiach – pracovné právo, ako aj nehnuteľností a stavebníctvo a je tiež odporúčaná pre oblasť  obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií. Katarína Čechová je naďalej tiež v prestížnej „Sieni slávy“ Legal 500 pre oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií a je tiež odporúčaná v oblasti riešenia sporov. V oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií sú odporúčaní aj Tomáš Maretta, Simona Haláková a Tomáš Rybár.

Osobitne sa tešíme aj z toho, že až tri/traja z našich advokátok a advokátov sú tento rok zaradení medzi odporúčaných právnikov po prvýkrát.  V oblasti pracovného práva sú to Juliána Turčeková a Peter Fedor. V oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií je to Michal Šimunič.

Klienti sa o nás vyjadrili napríklad takto:

„Profesionálny a kvalifikovaný tím právnikov vo všetkých oblastiach práva; odpovedajú na požiadavky klienta ihneď a tím je celkom zapojený do veci, a to ich robí jedinečnými na trhu.“ 

„Tím pristupuje k veciam nápomocne a sústredí sa na hľadanie riešení vhodných pre biznis“.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

https://www.legal500.com/firms/13419-cechova-partners/14064-bratislava-slovakia/

O Legal 500

Legal 500 už 33rokov analyzuje schopnosti právnických firiem vo viac ako 150 jurisdikciách. Má komplexný program rešerše a prieskumu trhu, ktorý je revidovaný a aktualizovaný každý rok. Rebríčky sú založené na sérii kritérií, na základe ktorých sú vyzdvihované tímy v tých oblastiach práva, v ktorých poskytujú najšpičkovejšie a najinovatívnejšie právne poradenstvo. Prieskum je založený na spätnej väzbe od 300 000 klientov po celom svete, prihláškach do prieskumu od advokátskych kancelárií a rozhovoroch s poprednými advokátmi pôsobiacimi v súkromnej praxi. Prieskum vykonáva tím pracovníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti na právnom trhu.