Dočasná ochrana pred konkurzmi do a po 31.12.2020

Dňa 19.9.2020 bolo v zbierke zákonov vyhlásené nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z., ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany poskytovanej podľa zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tzv. Lex Corona). Uvedeným nariadením vlády tak dochádza k predĺženiu trvania dočasnej ochrany poskytovanej podľa Lex Corona u všetkých podnikateľov, ktorým bola poskytnutá, a to do 31.12.2020.

Viac informácií o dočasnej ochrane podnikateľov poskytovanej podľa Lex Corona nájdete na tomto linku:

https://www.cechova.sk/docasna-ochrana-podnikov-pred-konkurzmi-aktualizacia-23-04-2020/

Dočasná ochrana po 31.12.2020

S účinnosťou od 1.1.2021 plánuje vláda prijať osobitný zákon, ktorý bude upravovať  dočasnú ochranu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorá im má umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov, s obdobnými účinkami ako dočasná ochrana poskytovaná do 31.12.2020. Návrh zákona je v druhom čítaní v Národnej rade SR.

Podľa predloženého návrhu zákona sa bude môcť poskytovať dočasná ochrana od 1.1.2021 na obdobie troch mesiacov s možnosťou predĺženia. O podrobnostiach pripravovaného zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach po 31.12.2020 budeme v krátkom čase informovať.

***