Ochrana osobných údajov

Dlhodobo sa venujeme téme ochrany osobných údajov, ktorá historicky mala svoju špecifickú právnu úpravu a prax na Slovensku, pričom dôležitosť tejto agendy ešte narástla v súvislosti s nariadením GDPR. Právnici našej kancelárie Čechová & Partners aktívne participujú na implementácii GDPR u klientov v podmienkach Slovenskej republiky.

Referencie

Americká nadnárodná spoločnosť

Čechová & Partners poskytuje klientovi, významnej americkej nadnárodnej spoločnosti, poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov - základné zákonné povinnosti prevádzkovateľov, notifikácie a registrácie, komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov, interná dokumentácia, bezpečnosť osobných údajov, monitoring, cezhraničný prenos údajov, Privacy Shield, riešenie individuálnych ad hoc problémov.

Švajčiarska nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Čechová & Partners poskytuje klientovi, významnej farmaceutickej spoločnosti, poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov - základné zákonné povinnosti prevádzkovateľov, notifikácie a registrácie, komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov, interná dokumentácia, bezpečnosť osobných údajov, monitoring, cezhraničný prenos údajov, Safe Harbor, riešenie individuálnych ad hoc problémov.

Popredný nemecký výrobca liečiv

Čechová & Partners poskytuje klientovi, poprednému nemeckému výrobcovi liečiv, poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.

Európska sieť diskontných predajní

Čechová & Partners poskytuje klientovi, európskej sieti diskontných predajní, ktoré ponúkajú produkty pre celú rodinu a domácnosť, poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.

Lenovo

Čechová & Partners dlhodobo poskytuje klientovi - rozsiahlemu nadregionálnemu centru zdieľaných služieb globálnej technologickej spoločnosti - kompletné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach korporátneho práva v SR, vrátane poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov.