COVID-19
Opatrenia zamestnávateľov v súvislosti s pandémiou a ochrana osobných údajov

Zamestnávatelia pristúpili v rámci prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 k rôznym opatreniam, ako sú napríklad meranie teploty zamestnancov prípadne osôb vstupujúcich do priestorov zamestnávateľa, požadovanie vyplnenia dotazníkov, ktorými sa zisťuje cestovná/rodinná anamnéza zamestnancov prítomných na pracovisku alebo prehlásení o tom, že osoba nevykazuje prejavy ochorenia.

Pri aplikácií takýchto opatrení hrajú rolu nielen ustanovenia predpisov upravujúce úlohy zamestnávateľov vo vzťahu k ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci, predpisy na ochranu verejného zdravia, ale aj predpisy o ochrane súkromia zamestnancov, keďže ide o osobné údaje, čo potvrdzuje aj stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo jeho najnovšom usmernení.

Oveľa viac sa dočítate v našom výklade tu