Zákaz zhromažďovania a nová úprava nosenia rúšok (pre zamestnávateľov)

Vláda  Slovenskej  republiky  s  účinnosťou  od  13.  októbra  2020  zakázala  uplatňovanie  práva  pokojne  sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Ako toto opatrenie ovplyvňuje chod prevádzok či pracoviská?

Všetko podstatné sa dozviete v článku od našich kolegov:

Zákaz zhromažďovania a nová úprava nosenia rúšok (pre zamestnávateľov)