Women Leaders 2020

S radosťou zdieľame!

naša zakladajúca partnerka, Katarína Čechová, získala 18.06.2020 ocenenie od IFLR1000 „Women Leaders“ pre rok 2020.

Ako píše samo IFLR1000: „ide o ženy, ktoré majú pôsobivé výsledky a ich práca je uznávaná klientmi aj kolegami“.

Toto sledovanie ženských lídrov umožňuje IFLR1000 monitorovať jurisdikcie, právnické firmy a oblasti praxe, ktoré si cenia, zachovávajú a propagujú ženské talenty.