Regulačné záležitosti

V Čechová & Partners poskytujeme komplexné právne poradenstvo mnohým lokálnym, ale najmä zahraničným klientom v regulačných záležitostiach, ktorých dôležitosť od rozšírenia EÚ neustále rastie. Popri regulácii v špecifických oblastiach, ako napríklad finančníctvo, zdravotníctvo, sieťové odvetvia a energetika, telekomunikácie atď. (ktorým sa venujeme v rámci osobitných tímov), pomáhame klientom aj ohľadom regulatórnych požiadaviek v  ďalších rozmanitých oblastiach, vrátane  reklamy, e-commerce, hazardných hier, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti výrobkov, regulácie distribúcie, predaja, výroby a spracovania špecifických výrobkov a pod.