Potravinársky sektor

Pravidelne poskytujeme rady klientom z oblasti potravinárskeho a tabakového priemyslu, a to predovšetkým v otázkach regulačných požiadaviek, ochrany spotrebiteľa, reklamy, zmlúv, neprimeraných obchodných podmienok a v záležitostiach súvisiacich s právom obchodných spoločností.

Referencie

Karlovarské minerální vody (Mattoni 1873)

Čechová & Partners poskytovala poradenstvo klientovi, ktorý je najväčší výrobca minerálnych a pramenitých vôd v Českej republike, v oblasti korporátneho práva, obchodného práva, súťažného práva, ako aj vo viacerých akvizíciách a transakciách.

Slovenská dcérska spoločnosť svetového lídra v oblasti výživy, zdravia a wellness

Kancelária poskytovala dlhodobé poradenstvo svetovému lídrovi zaoberajúcemu sa výživou, zdravím a wellness v rôznych záležitostiach týkajúcich sa hospodárskej súťaže, vertikálnych distribučných zmlúv vrátane právnej úpravy neprimeraných podmienok v obchode s potravinami.

Taliansky výrobca značkových čokolád a cukroviniek

Poradenstvo v rôznych otázkach týkajúcich sa distribúcie a marketingu potravín.