Nehnuteľnosti

Klientom poskytujeme právne služby v oblasti akvizície, predaja, výstavby a developmentu nehnuteľností, vrátane nákupných stredísk, administratívnych budov, logistických parkov, ako aj ubytovacích zariadení v Slovenskej republike.

Pravidelne zastupujeme klientov pri rokovaniach ohľadom nájmov administratívnych, obchodných a iných priestorov. Rovnako medzi našu bežnú agendu patrí právne poradenstvo ohľadom územného, stavebného a kolaudačného konania a klientov v týchto konaniach aj zastupujeme.

Spolupráca s tímom bola pre nás výbornou skúsenosťou. Sme si vedomí, že tím bude prácu odvádzať načas a v dobrej kvalite.“ Klient pre Chambers and Partners.

„Pokiaľ ide o … termíny atď., kancelária bola vždy presná. Mám z nej dojem veľmi zorganizovanej a efektívnej kancelárie.“
Vyjadrenie klienta pre Chambers and Partners.

„…všetci právnici, s ktorými som spolupracoval, mali veľmi vysokú kvalitu…Určite rozumejú korporátnemu svetu.“
Vyjadrenie klienta pre Chambers and Partners.

Našu prax v oblasti nehnuteľností odporúčajú aj medzinárodné rankingové organizácie Legal 500 a Chambers and Partners.

Referencie

Skupina bauMax

Poradenstvo na strane predávajúceho pre bauMax ohľadom slovenskej časti v tom čase najväčšej M&A transakcie v oblasti problémových aktív v strednej a východnej Európe, počas ktorej klient odovzdal sieť obchodov pre domácich majstrov s pobočkami na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike. Významná časť transakcie sa týkala nehnuteľností – predaja takmer celého portfólia nehnuteľností bauMax na Slovensku.

YIT Slovakia

Právne poradenstvo pre jednu z najväčších developerských a stavebných spoločností v bratislavskom regióne ohľadom jej kľúčových projektov v Bratislave. Klient patrí do skupiny YIT, ktorá je významným hráčom v oblasti výstavby rezidenčných projektov v Európe.

Lenovo (Slovakia)

Právne poradenstvo pri rokovaniach ohľadom nájmu v novej administratívnej budove v Bratislave (JTRE development).

Významná nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Právne poradenstvo pri rokovaniach ohľadom nájmov v nových prestížnych administratívnych priestorov v Bratislave (JTRE development).

Supernova Privatstiftung Group

Právne poradenstvo pri predaji slovenského portfólia nehnuteľností určených pre maloobchodný predaj (prevádzkovaných skupinou OBI) juhoafrickej realitnej investičnej spoločnosti (Accelerate Property Fund). Predaj bol súčasťou cezhraničnej realitnej transakcie s hodnotou 82,1 mil. eur.

Crown Bevcan Slovakia / Crown Group

Právne poradenstvo pre klienta – globálneho výrobcu nápojových plechoviek a obalov na jedlo a aerosólových kovových kontajnerov patriaceho do Fortune 500 – pri nadobudnutí nehnuteľností a jeho investícii „na zelenej lúke“ za účelom výstavby závodu na Slovensku vrátane poradenstva ohľadom získania investičných stimulov. Právne poradenstvo pre klienta pri predaji výrobných areálov.