Dopravný a letecký priemysel

Dynamický vývoj v oblasti leteckého priemyslu na Slovensku otvára priestor pre poskytovanie právnych služieb v tomto sektore. Dlhodobo poskytujeme poradenstvo viacerým leteckým spoločnostiam pôsobiacim na slovenskom trhu, a to najmä vo veciach zmluvných, regulačných a ochrany spotrebiteľa. Podieľali sme sa na akvizícii a následnom poradenstve pri ich prevádzkovaní vo vzťahu k viacerým regionálnym autobosovým spoločnostiam. Právne služby sme poskytovali aj konzorciu úspešnému v súťaži o privatizáciu letísk v Bratislave a Košiciach. Naša kancelária sa intenzívne angažovala v oblasti regulácie poštových služieb, vrátane úspešného zastupovania pred orgánmi EÚ vo veciach liberalizácie tzv. hybridnej pošty. Treba tiež spomenúť naše poradenstvo v oblasti regulácie cestnej a železničnej dopravy.

Referencie

Smartwings

Čechová & Partners zastupuje jednu z najväčších leteckých spoločností v strednej Európe v oblasti sporovej agendy.

Flughafen Wien

Čechová & Partners poskytuje svojmu dlhoročnému klientovi poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností.

TNT Post

Čechová & Partners zastupovala klienta, ktorého súčasný názov je I.D. Marketing Slovensko s. r. o., v oblasti sporového práva.

Avions de Transport Régional „ATR“

Čechová & Partners poskytovala klientovi, svetovo najväčšiemu výrobcovi turbovrtuľových lietadiel pre regionálne trate s max. 90 sedadlami, so sídlom v Toulouse v južnom Francúzsku, právne poradenstvo spočívajúce v analýze a posúdení hodnoty aktív jeho najväčšieho dlžníka - slovenskej spoločnosti VIP WINGS, a.s.; naše služby zahŕňali aj prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní.