Návrat na pracoviská

V súvislosti s postupnými návratmi na pracoviská, resp. obnovovaním pôvodného rozsahu fungovania pracovísk ÚVZ SR vydal 27.5.2020 usmernenie, v ktorom sú uvedené opatrenia, ktoré má zamestnávateľ prijať za účelom predchádzania, resp. zamedzenia šírenia COVID-19. Znenie usmernenia je tu:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_pre_pracoviska_UPR.pdf