Čechová Insolvency Services: Reštrukturalizačný plán schválený veriteľmi Dedoles

S radosťou zdieľame, že reštrukturalizačný plán, na ktorom pracovala Čechová Insolvency Services, bol dnes schválený všetkými hlasujúcimi veriteľmi spoločnosti Dedoles!

Ak plán potvrdí aj súd, tak by nezabezpečení veritelia mali dostať v najbližších piatich rokoch postupne takmer 65 percent svojich pohľadávok, zabezpečení veritelia 100 percent a značka Dedoles šancu na ozdravenie a nový rast.