Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia

S účinnosťou od 21. júla 2020 bolo prijatých viac než sto legislatívnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na základe zákona 198/2020 Z.z., ktorý novelizoval približne 50 zákonov upravujúcich rôzne oblasti podnikateľského prostredia.

Nižšie v odkaze na PDF dokument uvádzame informatívny prehľad najdôležitejších zmien vo vybraných oblastiach.

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia