Závislá práca, nelegálne zamestnávanie

ČECHOVÁ & PARTNERS PODCAST
ČECHOVÁ & PARTNERS PODCAST
Závislá práca, nelegálne zamestnávanie
/

Kontrola nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce patrí dlhodobo medzi hlavné priority orgánov inšpekcie práce. V roku 2020 bolo podľa správy Národného inšpektorátu práce zistených celkovo viac ako 10 000 porušení pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a inšpektoráty práce celkovo skontrolovali v oblasti nelegálneho zamestnávania viac ako 11 000 podnikateľov. Bolo odhalených viac ako 500 zamestnávateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania.

Jedným z najčastejšie identifikovaných porušení bolo pravidelné vykonávanie závislej práce pre zamestnávateľa na základe zmluvného vzťahu iného než pracovnoprávneho.

Dnes sa budeme rozprávať s Petrom Fedorom, advokátom, ktorý sa v našej kancelárii venuje oblasti poradenstva v pracovnom práve, o tom, čo pre zamestnávateľa znamená dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a aké sankcie mu za porušenie tohto zákazu hrozia.