Pohovor do advokátskej kancelárie

ČECHOVÁ & PARTNERS PODCAST
ČECHOVÁ & PARTNERS PODCAST
Pohovor do advokátskej kancelárie
/

Advokácia. Vysnívaná profesia mnohých študentov a absolventov práva. Nie vždy sa však očakávania stretnú s realitou. Mnohí absolventi si až dodatočne uvedomia, že táto profesia nie je vhodná pre každého.

O tom, čo je potrebné si zvážiť pri voľbe advokátskeho povolania a čo sa očakáva od advokátskeho koncipienta sa budeme rozprávať s Katarínou Čechovou, zakladateľkou a riadiacou partnerkou našej advokátskej kancelárie, ktorá je školiteľkou mnohých súčasných úspešných advokátov a partnerov advokátskych firiem.