Zuzana Zoláková

Koncipientka

Zuzana pracuje v našej advokátskej kancelárii ako koncipientka od roku 2019. Venuje sa najmä ochrane osobných údajov, zdravotníckemu a farmaceutickému právu, regulačným záležitostiam a právu obchodných spoločností.

Po absolvovaní právnickej fakulty nadviazala na svoje aktivity počas štúdia a pokračovala v organizovaní prednášok a konferencií pre zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientske organizácie, ktorým neskôr ako advokátska koncipienta poskytovala právne poradenstvo. Počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ sa zúčastňovala jednaní pracovných skupín Európskej komisie a Rady Európy týkajúcich sa najmä implementácie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).  Má bohaté skúsenosti s ochranou osobných údajov a aplikáciou GDPR v súkromnom sektore.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a taliansky jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr., 2012); Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (Bc., 2010)