Zuzana Vidra

Koncipientka

Zuzana Vidra pracuje v advokátskej kancelárii Čechová & Partners ako advokátska koncipientka. Má vyše 10-ročné pracovné skúsenosti v oblasti práva. Venuje sa najmä zmluvnému, pracovnému a farmaceutickému právu.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, nemecký, český jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2006)