Samy Ahmed

Koncipient

Samy Ahmed pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient od roku 2020. Primárne sa venuje obchodnému právu, právu obchodných spoločností a zmluvnej agende.

Právu sa začal venovať už ako právny asistent v advokátskych kanceláriách.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mg., 2020)