Richard Megó

Koncipient

Richard Megó pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient od roku 2020. Primárne sa venuje obchodnému právu, konkurznému právu, právu obchodných spoločností a zmluvnej agende.

V oblasti práva začal pôsobiť už počas štúdia ako právny asistent v advokátskych kanceláriách. V roku 2019-2020 sa zúčastnil študijného programu Erasmus+ v Litve.

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2020)