Radoslav Hudec

Právny asistent

Radoslav Hudec pracuje v našej právnickej kancelárii od roku 2022 ako právny asistent.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (3. ročník)