Peter Fedor

Koncipient

Peter Fedor pracuje v našej advokátskej kancelárii ako koncipient od roku 2016. Venuje sa najmä pracovnému právu, ochrane osobných údajov, sporovej agende a právu obchodných spoločností.

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde v roku 2016 získal červený diplom a titul magister.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr., 2018); Masarykova univerzita (Mgr., 2016)