Peter Fedor

Advokát

Peter Fedor začal pracovať v našej advokátskej kancelárii ako koncipient v roku 2016 a po úspešnom zložení advokátskych skúšok s vyznamenaním sa od mája 2020 zaradil medzi našich advokátov. Venuje sa najmä pracovnému právu, ochrane osobných údajov, sporovej agende a právu obchodných spoločností.

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde v roku 2016 získal červený diplom a titul magister.

Medzinárodné uznanie odbornosti:

Legal 500 odporúča Petra ako právnika pre oblasť pracovného práva.

„Peter Fedor je veľmi profesionálny právnik a práca s ním bola efektívna“. Vyjadrenie klienta pre Legal 500

„Spolupracujem najmä s Tomášom Rybárom a Petrom Fedorom. Obaja sú profesionáli a ich skúsenosti a odborné znalosti mi veľmi pomohli v rôznych situáciách“. Vyjadrenie klienta pre Legal 500

„Tomáš Rybár a Peter Fedor sú veľmi vnímaví a pragmatickí právnici – vždy k dispozícii“. Vyjadrenie klienta pre Legal 500

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr., 2018); Masarykova univerzita (Mgr., 2016)