Miroslav Zaťko

Advokát

Miroslav Zaťko pracoval v našej advokátskej kancelárii už ako advokátsky koncipient od roku 2014. Venuje sa najmä sporovej agende, právu obchodných spoločností a právu rôznych regulovaných odvetví, najmä poistnému a bankovému právu a regulácii vo farmaceutickom priemysle.

Miroslav sa zúčastnil na poskytovaní právneho poradenstva rôznym bankám, poisťovniam, zaisťovniam a medzinárodným spoločnostiam, predovšetkým v oblasti regulácie daných odvetví, ale aj právneho poradenstva pri financovaniach a fúziách a akvizíciách.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Universiteit van Amsterdam (LL.M., 2018); Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2012)