Michal Šimunič

Advokát

Michal Šimunič je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie s vyše 10-ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva. Zaoberá sa predovšetkým právom obchodných spoločností, právom nehnuteľností, zmluvným právom, pracovným právom a konkurzmi a reštrukturalizáciami.

Michal poskytuje poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností mnohým medzinárodným klientom, ktorí majú svoje lokálne zastúpenie na Slovensku, pravidelne radí v procese rôznych vnútorných reorganizácií a zúčastňuje sa due diligence previerok, pri ktorých sa zameriava primárne na aspekty korporátneho práva. V oblasti práva nehnuteľností sa sústreďuje najmä na prenájmy a s tým súvisiace zastupovanie klientov pri rokovaniach. Tiež pravidelne poskytuje poradenstvo klientom v záležitostiach týkajúcich sa obchodných zmlúv, pracovnoprávnych otázok a tiež v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

Medzinárodné uznanie odbornosti:

Legal 500 odporúča Michala ako právnika pre oblasť Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A.

„Michal Šimunič si so zákazníkom buduje veľmi dobré vzťahy a rozumie obmedzeniam aj potrebám klienta.“ Klient pre Legal 500.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český jazyk

Akademické vzdelanie: Bratislavská vysoká škola práva (JUDr., 2007); Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2007)