Martin Jurašek

Právny asistent

Martin Jurašek pracuje v našej právnickej kancelárii od roku 2023 ako právny asistent.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta (5. ročník)