Marek Varga

Koncipient

Marek Varga pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient od roku 2019. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností, obchodnému právu, pracovnému právu a sporovej agende.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český jazyk

Akademické vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave (Mgr., 2017)