Marek Varga

Advokát

Marek Varga pracuje v našej advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient od roku 2019 a od roku 2023 ako zmluvný advokát. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností, obchodnému právu, insolvenčnému právu a sporovej agende.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český jazyk

Akademické vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave (Mgr., 2017)