Marek Holka

Advokát

Marek Holka je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie s vyše 10-ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva. Zaoberá sa predovšetkým právom hospodárskej súťaže a farmaceutickým právom.

Marek sa pravidelne zúčastňuje na prípadoch v oblasti kontroly koncentrácií. Zúčastnil sa na poskytovaní právneho poradenstva viacerým nadnárodným spoločnostiam v konaniach a vyšetrovaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v oblasti kartelových dohôd, vrátane asistencie na mieste pri inšpekciách, a pravidelne radí klientom v oblasti dodržiavania práva hospodárskej súťaže, vrátane analýz zmlúv a distribučných modelov, interných súťažných auditov a školení v oblasti súťažného práva.

Vo farmaceutickom priemysle pravidelne asistuje klientom pri revízii distribučných modelov, príprave zmlúv s distribútormi, lekárňami, zdravotníckymi pracovníkmi a inými partnermi, v konaniach týkajúcich sa stanovovania ceny a úhrady liekov, revízii reklamných a vzdelávacích materiálov, príprave zmluvnej dokumentácie pre biomedicínsky výskum a klinické skúšania, a pri iných činnostiach v oblasti farmaceutickej regulácie a compliance.

Jazykové znalosti aktívne: slovenský, anglický, francúzsky, ruský jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2011)