Lucia Sulíková

Právna asistentka

Lucia Sulíková pracuje v našej právnickej kancelárii od roku 2023 ako právna asistentka.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (5. ročník)