Ľubomír Višňovec

Právny asistent

Ľubomír Višňovec pracuje v našej právnickej kancelárii od roku 2022 ako právny asistent.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (4. ročník)