Lenka Šubeníková

Partnerka

Lenka Šubeníková je partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners s vyše 15-ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností a M&A (zlúčenia a akvizície), právu nehnuteľností a pracovnému právu.

Lenka u nás vedie poradenstvo ohľadom nehnuteľností. Venuje sa predovšetkým developerským projektom, transakciám (nadobúdanie a predaj nehnuteľností), nájmom, otázkam stavebného práva a regulačným otázkam týkajúcich sa nehnuteľností. Lenka je tiež spoluvedúca tímu pre M&A a zastupuje klientov v  cezhraničných, ako aj domácich transakciách v rôznych podnikateľských odvetviach. Lenka poskytuje poradenstvo aj ohľadom joint ventures a korporátnych reorganizácií, sporov medzi spoločníkmi, resp. akcionármi, ale aj  ohľadom bežných korporátnych záležitostí a corporate governance.

V oblasti pracovného práva Lenka poskytuje poradenstvo ohľadom pracovnoprávnych aspektov pri transakciách, korporátnych reorganizáciách, pri vstupe spoločností na slovenský trh a tvorby a nastavenia rôznych procesov v oblasti HR, ako aj ohľadom každodenných bežných otázkach HR agendy a prevádzkových záležitostí.

Lenka sa venuje aj vybraným záležitostiam v oblasti financovania.

Medzinárodné uznania odbornosti:

Legal 500 odporúča Lenku Šubeníkovú ako právničku pre oblasti Nehnuteľností a stavebníctva, Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A a v oblasti Pracovného práva. Tiež Chambers Europe a Chambers Global za rok 2019 zaradil Lenku medzi odporúčaných právnikov pre oblasť Korporátneho práva a M&A. Podľa IFLR1000 je Lenka odporúčaná v oblasti Práva obchodných spoločností a M&A ako „Highly regarded lawyer“.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2003)