Lenka Šubeníková

Partnerka

Lenka Šubeníková je partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners s 20-ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností a M&A (zlúčenia a akvizície), právu nehnuteľností a pracovnému právu.

Lenka u nás vedie poradenstvo ohľadom M&A a nehnuteľností. Pokiaľ ide o oblasť nehnuteľností, venuje sa transakciám (nadobúdanie a predaj nehnuteľností), nájmom, otázkam stavebného práva, regulačným otázkam týkajúcich sa nehnuteľností a developerským projektom. V M&A zastupuje klientov v  cezhraničných, ako aj domácich transakciách v rôznych podnikateľských odvetviach. Lenka poskytuje poradenstvo aj ohľadom joint ventures a korporátnych reorganizácií, sporov medzi spoločníkmi, resp. akcionármi, komplexných záležitostí korporátneho práva, ale aj  ohľadom bežných záležitostí a corporate governance.

V oblasti pracovného práva Lenka poskytuje poradenstvo ohľadom pracovnoprávnych aspektov pri transakciách, korporátnych reorganizáciách, pri vstupe spoločností na slovenský trh, tvorby a nastavenia rôznych procesov v oblasti HR vrátane vzorovej dokumentácie, ako aj ohľadom každodenných bežných otázkach HR agendy a prevádzkových záležitostí. Má veľké skúsenosti s pracovnoprávnymi záležitosťami týkajúcimi sa tak „white collar“, ako aj „blue collar“ pracovníkov. Lenka tiež zastupuje klientov v kolektívnom vyjednávaní a v záležitostiach ohľadom vzťahov s odborovými organizáciami.

Lenka sa venuje aj vybraným záležitostiam v oblasti financovania.

Medzinárodné uznania odbornosti:

Legal 500 odporúča Lenku Šubeníkovú ako „Next Generation Partner“ pre oblasti Nehnuteľností a stavebníctva, Pracovného práva, a taktiež ju odporúča pre oblasť Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A. Tiež Chambers Europe a Chambers Global zaradil Lenku medzi odporúčaných právnikov a právničky pre oblasť Korporátneho práva a M&A. Lenka je odporúčaná aj v medzinárodnom právnom rankingu IFLR1000 (zameranom na finančné a korporátne transakcie) v oblasti Práva obchodných spoločností a M&A ako „Highly regarded lawyer“. V roku 2021 IFLR1000 zaradil Lenku s ohľadom na jej transakčnú agendu medzi IFLR1000 Women Leaders – celosvetovú elitnú skupinu „najprominentnejších právničiek“, ktoré sa venujú vybraným právnym oblastiam.

„Lenka Šubeníková odpovedá na naše dopyty s vysokou úrovňou profesionality a odbornosti a je veľmi nápomocná, pričom osobitne hľadá riešenia a možnosti.“ Vyjadrenie klienta pre Legal 500.

„Lenku Šubeníkovú chvália klienti pre jej ,rýchle odpovede a vynikajúce znalosti‘“. Chambers and Partners.

„Je vždy k dispozícii, aby nám pomohla, a  jej znalosti a know-how sú na vysokej úrovni a [rady] riešia problémy.“ Vyjadrenie klienta pre Chambers and Partners.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2003)