Kristína Maschkanová

Advokátka

Kristína Maschkanová je spolupracujúcou advokátkou našej advokátskej kancelárie s vyše 10-ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva. V rámci svojej odbornej praxe sa primárne špecializuje na právo obchodných spoločností, zmluvné právo a právo duševného vlastníctva.

Kristína má rozsiahle skúsenosti v poskytovaní právnych služieb domácim i zahraničným klientom v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane participácie na viacerých due diligence previerkach, v rámci ktorých sa prevažne zameriavala na korporátne právo. Aktívne sa venuje aj poradenstvu v oblasti fúzií a akvizícií.

Vo svojej praxi sa Kristína rovnako sústreďuje na právo duševného vlastníctva a poradenstvo v oblasti informačných technológií.

Zastupuje klientov z rôznych oblastí podnikania v súdnych konaniach. V rámci sporovej agendy v minulosti zastupovala vo viacerých sporoch jednu z popredných poisťovní na Slovensku.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, chorvátsky

Vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave (JUDr., 2020; PhD., 2015; Mgr., 2011)