Katarína Vargová

Právna asistentka

Katarína Vargová pracuje v našej právnickej kancelárii od roku 2022 ako právna asistentka.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (5.ročník)