Katarína Vargová

Koncipientka

Katarína Vargová pracuje v našej právnickej kancelárii od roku 2022 ako právna asistentka a od roku 2023 je súčasťou našej právnickej kancelárie ako koncipientka.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr., 2023)