Katarína Szendreiová

Koncipientka

Katarína Szendreiová začala v našej kancelárii pracovať už ako študentka, od roku 2012 u nás pôsobí ako advokátska koncipientka. Zúčastnila sa na poskytovaní právneho poradenstva mnohým klientom z oblasti life sciences a energetiky. Venuje sa najmä oblastiam občianskeho, obchodného a farmaceutického práva.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (PhD., 2019; Mgr., 2012)