Katarína Galajdová

Koncipientka

Katarína Galajdová pracuje v našej advokátskej kancelárii od roku 2018. Venuje sa najmä súťažnému právu, pracovnému právu, právu obchodných spoločností a obchodnému právu.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave (Mgr., 2017)