Katarína Čechová

Partnerka

Katarína Čechová je partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners s viac ako 35-ročnou nepretržitou advokátskou praxou. Okrem poskytovania právnych služieb sa aktívne podieľa aj na riadení kancelárie. Svojich kolegov vedie k prísnemu dodržiavaniu etických princípov a  zachovaniu osobnej integrity vo všetkých aspektoch výkonu povolania.

Venuje sa najmä oblasti transakcií týkajúcich sa predaja a akvizícií spoločností a podnikov, reorganizácií a reštrukturalizácií podnikov, domácich i cezhraničných fúzií, podnikového financovania a projektového financovania, sporovej agende a arbitrážnej praxi.

Katarína je uznávanou odborníčkou aj na medzinárodnom poli. Ako stály rozhodca pre medzinárodné spory pôsobí na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,  vo Viedenskom medzinárodnom arbitrážnom centre i  na Rozhodcovskom súde Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory. V rokoch 2000-2002 bola predsedníčkou Európskeho fóra International Bar Association – najväčšej medzinárodnej organizácie združujúcej advokátov a advokátske komory z celého sveta.

Katarína sa dlhodobo venuje i práci Pro bono pre tretí sektor. Je členkou správnej rady Nadácie Bátor Tábor Slovakia a pôsobí i v predstavenstve Rotary klubu Bratislava International.

Medzinárodné uznania odbornosti:

„Katarína Čechová je veľmi významnou osobnosťou na trhu. Je známa svojou prácou na širokej škále transakcií a je obzvlášť erudovaná v otázkach týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií.“  Chambers Europe 2018.

„Je jedným z najskúsenejších právnikov na trhu, zažila už všetko.“  Respondent pre Chambers Europe.

„Je praktická, zanietená a presvedčivá.  Klient pre Chambers Europe.

„Je veľmi pozorná a pozná ekonomiku a biznis na Slovensku.“  Respondent pre Chambers Europe.

Chambers and Partners zaradil Katarínu Čechovú medzi najvyššie hodnotených právnikov „Eminent practitioner“ v oblasti Práva obchodných spoločností/fúzií a akvizícií a  odporúča ju tiež ako právničku v oblasti Reštrukturalizácií a konkurzov, ako aj Sporovej agendy.

V roku 2018 bola uvedená do Siene slávy Legal 500. Toto ocenenie je uznaním jej dlhoročných vynikajúcich výsledkov v oblasti práva obchodných spoločností a M&A na Slovensku. Legal 500 uvádza Katarínu Čechovú ako vedúcu právničku (Leading individual“) aj v oblasti Práva nehnuteľností a stavebníctva a odporúča ju pre oblasti Sporovej agendy, Bankovníctva, finančníctva a kapitálových trhov.

IFLR1000 uviedol Katarínu v roku 2019 medzi 300 celosvetovo najuznávanejších advokátok, ktoré sa radia medzi popredných odborníkov v danej oblasti práva vo svojej krajine. Popritom je Katarína odporúčaná v IFLR1000 ako „Highly regarded lawyer“ pre oblasti M&A, Bankovníctvo a finančníctvo a Reštrukturalizácie a insolvencia.

V roku 2018 získala 1. miesto (od odbornej poroty aj v hlasovaní verejnosti) v súťaži TOP 10 žien slovenského biznisu organizovanej denníkom Hospodárske noviny.

Jazyky: anglický, ruský, český

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr., 1984)