Juliána Turčeková

Advokátka

Juliána Turčeková je spolupracujúcou advokátkou našej advokátskej kancelárie s vyše 10-ročými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva. Venuje sa najmä sporovej agende a poradenstvu v oblasti pracovného práva a práva nehnuteľností.

Počas svojej praxe sa zúčastnila na poskytovaní právnych služieb jednému z najväčších výrobcov elektriny v Slovenskej republike týkajúcich sa rôznych aspektov jeho každodennej činnosti, najmä v oblasti obchodno-právnych sporov, práva v oblasti energetiky, práva obchodných spoločností, pracovného práva a ďalších oblastí. Zúčastnila sa viacerých due diligence previerok, kde sa zameriavala najmä na previerku právnych titulov k nehnuteľnostiam, nájomných zmlúv a pracovnoprávnej dokumentácie.

Pravidelne zastupuje klientov v súdnych konaniach v rôznych oblastiach podnikania. V rámci sporovej agendy týkajúcej sa nehnuteľnosti zastupovala v mnohých sporoch organizáciu spravujúcu pozemky v majetku štátu.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2005)