Jozef Liday

Koncipient

Jozef pracuje v našej advokátskej kancelárii od novembra 2021. Špecializuje sa na GDPR a ochranu osobných údajov vo všeobecnosti. Okrem toho sa venuje najmä občianskemu a obchodnému právu. Má skúsenosti aj s agendou európskych štrukturálnych a investičných fondov a agendou infozákona.

Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, na ktorej následne v roku 2018 absolvovaním rigorózneho konania získal titul JUDr.

Jazykové znalosti: slovenský a anglický jazyk

Akademické vzdelanie: Trnavská univerzita (JUDr., 2018), Trnavská univerzita (Mgr., 2014)