Ján Vigano

Advokát

Ján Vigano pracuje v našej advokátskej kancelárii od roku 2022. Venuje sa primárne právu obchodných spoločnosti, sporovej agende, bankovníctvu, poisťovníctvu a finančným reguláciám a pracovnému právu.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, taliansky jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr., 2022; Mgr., 2018)